002071 - шаблон joomla Скрипты

Jazykové služby

Okrem bežných prekladateľských a tlmočníckych služieb poskytujeme našim klientom aj špecifické služby ako sú:

Titulkovanie
Tvorba titulkov k audiovizuálnym dielam, firemným videoprezentáciám, dokumentárnym filmom. Cena je stanovená za slovo podľa dĺžky nahrávky, rýchlosti a zrozumiteľnosti. Stanovuje sa podľa dohody.

Prepis audio- a videonahrávok
Prepíšeme nahrávky v slovenčine alebo inom cudzom jazyku z akéhokoľvek zdroja. Cena závisí od počtu normostrán, resp. znakov.
Nahrávky (voice-over, audioprezentácie, načítanie/nahovorenie audiokníh v slovenčine a rodenými hovoriacimi v cudzom jazyku)
Nahráme pre Vás texty vo Vami zvolenom jazyku, ktoré nahrajú rodení hovorcovia daného jazyka s použitím audiotechniky. Cena je určená podľa minutáže, resp. dĺžky zvukovej stopy.

Školenia/Kurzy pre firmy a štátne inštitúcie

Školíme záujemcov a skupiny v oblasti metodológie vytvárania a spravovania elektronických terminologických databáz. Organizujeme kurzy, kde záujemcom od základov vysvetľujeme základy terminológie, ako aj princípy a postupy terminologickej práce

Vytváranie jedno- a viacjazyčných terminologických databáz pre rôzne spoločnosti a štátne inštitúcie
Terminologickú databázu vytvoríme pre Vašu firmu v spolupráci s Katedrou translatológie UKF v Nitre na mieru podľa kritérií spracovania terminologickej práce v dostupnom programe. Na terminologické projekty si však vyhradzujeme viac času a rovnako potrebujeme, aby boli pre jej úspešnú realizáciu splnené nasledovné kritériá:

  • Poskytnutie interného textového materiálu na terminologickú analýzu
  • Zabezpečenie konzultanta/ov z príslušného odboru
  • Zabezpečenie organizačnej prípravy

Cena bude následne vykalkulovaná podľa množstva záznamov (vstupov), obrázkov, jazykov, a iných funkcií na požiadanie